Innkalling til ekstraordinært årsmøte 05.02.2018

Postet av IL Express den 16. Jan 2018

NB! Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte kun for å justere medlemskontingenter for 2018. Klubbens ordinære årsmøte avholdes onsdag 14. mars 2018.

Innkalling og sakliste til ekstraordinært årsmøte i IL Express 05.02.2018

 

Sted: Klubbhuset på Fevik Stadion

Tidspunkt: 05.02.2018 kl. 20.30

 

Innkallelsen er godkjent av hovedstyret i IL Express i henhold til § 17 i IL Express lov.

Innkallingsfrist: 22.01.2018

 

Saksliste:

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling og dagsorden

3. Velge møteleder, 1 sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle innkomne saker (vedtakssaker):

        4.A: Medlemskontingent for IL Express

 

Sakspapirer:

Sak 4.A

Medlemskontingenter for 2018 i IL Express ble vedtatt av årsmøtet 2017. Med bakgrunn i generell prisstigning på de fleste utgiftsposter samt kraftig økning i hovedlagets utgifter til kontingenter og seriepåmelding i de ulike særforbundene ser hovedstyret et behov for å justere medlemskontingenter for 2018. Hovedstyret foreslår å øke alle kontingentsatsene med kr. 100, med unntak av kontingenten for trenere/ledere som holdes så lav som mulig og for støttemedlem/aktiv 65+ som foreslås økt med kr. 50 så alle kontingenter er på helle hundretall.

Foreslåtte satser:

4-12 år: Kr. 600

13-17 år: Kr. 800

18+: Kr. 1000

Støttemedlem / aktiv 65+: Kr. 300

Trener/leder: Kr. 100

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar foreslåtte endringer i IL Express medlemskontingent.

Hovedstyret anbefaler årsmøtet å vedta forslag til vedtak. Er du vår nye daglige leder?

Postet av IL Express den 8. Jan 2018

Idrettslaget Express er et fleridrettslag fra Fevik i Grimstad kommune. Idrettslaget har åtte idrettsgrupper og ca. 900 medlemmer. Klubben eier egne anlegg på Fevik Stadion og Moy Moner, har et høyt aktivitetsnivå og flere store årlige arrangementer. Klubbens visjon er «Idrettsglede for alle!». IL Express feirer 100 år i 2019. 

Da klubbens daglige leder flytter til Østlandet av familiære årsaker søker vi nå NY DAGLIG LEDER FOR IL EXPRESS. Stillingen innebærer overordnet ansvar for drift og utvikling av klubben, marked- og inntektsskapende arbeid. Utvikling av klubbens idrettsanlegg blir sentralt de neste årene.


Stillingsannonse, informasjon om søknader og kontaktpersoner finner du herLevert av IdrettenOnline