IL Express Idrettsskole - Norges gøyeste idrettsskole!


Hovedsponsor

Informasjon

Idrettskolen ønsker å legge forholdene til rette for bevegelse og fysisk aktivitet. Målet er å skape lyst og glede over å bruke kroppen sin i idrett og lek.

Visjon: Norges gøyeste idrettsskole!

Treningstider

Hallskjema Vår 2018

Plan for Fleridrett for ungdom vår 2018

Onsdager:

2014-17 Kl.16.15-17.00

2013 Kl.16.15-17.00

2012 Kl.17.00-17.45

2011 Kl.17.00-17.45

2010 Kl.17.45-18.30

2009 Kl.17.45-18.30

2008 Kl.18.30-19.15

2007 Kl. 18.30-19.15

2006 Kl. 19.15-20.00

2005 Kl. 19.15-20.00

2004-02 Fleridrett: 

Kl. 20.00-21.00


Kontakt

Leder: Linda Gryting

E-post: li-gry@online.no
Tlf: 900 88470

Instruktørliste

Powered by: Bloc